SELECT field_599_1 as val FROM studienreisen WHERE oid=namibia-erlebnisreise-atemberaubende-schoenheit-afrikas AND language='D' - Unknown column 'namibia' in 'where clause'SELECT field_600_1 as val FROM studienreisen WHERE oid=namibia-erlebnisreise-atemberaubende-schoenheit-afrikas AND language='D' - Unknown column 'namibia' in 'where clause'SELECT field_596_1 as val FROM studienreisen WHERE oid=namibia-erlebnisreise-atemberaubende-schoenheit-afrikas AND language='D' - Unknown column 'namibia' in 'where clause'SELECT field_599_1 as val FROM studienreisen WHERE oid=namibia-erlebnisreise-atemberaubende-schoenheit-afrikas AND language='D' - Unknown column 'namibia' in 'where clause'SELECT field_600_1 as val FROM studienreisen WHERE oid=namibia-erlebnisreise-atemberaubende-schoenheit-afrikas AND language='D' - Unknown column 'namibia' in 'where clause'SELECT field_596_1 as val FROM studienreisen WHERE oid=namibia-erlebnisreise-atemberaubende-schoenheit-afrikas AND language='D' - Unknown column 'namibia' in 'where clause'SELECT field_608_1 as val FROM studienreisen WHERE oid=namibia-erlebnisreise-atemberaubende-schoenheit-afrikas AND language='D' - Unknown column 'namibia' in 'where clause'SELECT field_609_1 as val FROM studienreisen WHERE oid=namibia-erlebnisreise-atemberaubende-schoenheit-afrikas AND language='D' - Unknown column 'namibia' in 'where clause'SELECT field_611_1 as val FROM studienreisen WHERE oid=namibia-erlebnisreise-atemberaubende-schoenheit-afrikas AND language='D' - Unknown column 'namibia' in 'where clause' reiseinfo-karawane | Karawane
Preise pro Person in Euro
Webcode: namibia-erlebnisreise-atemberaubende-schoenheit-afrikas
EUR